Artikkelit

Influenssaepidemia: Echinaforce tasapainottaa elimistön puolustusreaktiota

Haastateltavana Bioforcen lääketieteellisen osaston tutkija Roland Schoop

Echinaforcella on vakiintunut asema itsehoitolääkkeenä hengitysteiden virustartuntojen ehkäisyssä ja oireiden lievityksessä. Uusin kolmivuotinen tutkimus tukee tällaista käyttöä. Projektin kiinnostavin havainto oli kuitenkin echinacean kyky estää virustartunnan aiheuttamaa voimakasta inflammatoristen sytokiinien eli tulehdusvälittäjäaineiden eritystä. Tällä taas saattaa olla merkitystä mm. pandemioissa, joissa ongelmaksi nousee nimenomaan elimistön ylimitoitettu puolustusreaktio uudentyyppiseen virukseen.

Syksyllä 2008 Wiley InterScience® -yhteisössä julkaistiin echinacean antiviraalista tehoa ja vaikutustapaa selvittävä in vitro -tutkimus (Echinacea as an Antiinflammatory Agent: The Influence of Physiologically Relevant Parameters). Vuonna 2006 käynnistynyttä tutkimusta on tehty Kanadassa Vancouverissa, University of British Columbian patologian ja laboratoriolääketieteen osastolla. Echinacea-tutkimus jatkuu täällä edelleen.

Tutkimusryhmän mukaan lähtökohtana oli selvittää systemaattisesti tiettyjen muuttujien vaikutus echinacean tehoon.
— Echinacea-valmisteilla on suoritettu lukuisien in vitro- ja in vivo -testien lisäksi useita kliinisiä kokeita, joiden tulokset ovat olleet vaihtelevia. Suurin syy tähän on tutkittujen valmisteiden sekä tutkimusmenetelmien kirjavuus. Niinpä echinacean kliinisestä tehosta ei saada yksiselitteistä vastausta ennen kuin tietyt muuttujat on tutkittu systemaattisesti, tutkijat toteavat.

Echinacea-valmisteena tutkimuksessa käytettiin Echinaforce-tippoja. Sen anti-inflammatorista toimintaa selvitettiin ihmisen keuhkoputkien epiteelisoluissa. Solut infektoitiin rhinoviruksella, joka on yleinen flunssavirus.

Echinaforce ja sikainfluenssa tiedote-2

 

Tämän jälkeen seurattiin, miten

Echinaforce onnistui estämään soluissa rhinoviruksen stimuloimien tulehdusvälittäjäaineiden, interleukiini 6:n ja interleukiini 8:n eritystä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kolmen muuttujan, valmisteen ottamisajankohdan, nautitun annoksen suuruuden sekä virusten määrän vaikutusta valmisteen tehoon.

Jotta in vitro -testin tulokset olisivat mahdollisimman hyvin sovellettavissa echinacea-valmisteiden tavanomaiseen käyttöön, testeissä pyrittiin ottamaan huomioon valmisteen käytölle tunnusomaiset piirteet.

Estää tehokkaasti tulehdus- välittäjäaineita

Tulokset olivat erittäin vakuuttavat. Ne osoittavat, että echinacea kykenee estämään melkeinpä täydellisesti keuhkoputken epiteelisoluissa tulehdusvälittäjäaineiden erityksen, jonka rhinovirusinfektio normaalisti aiheuttaa (ks. kuva 1 seuraavalla sivulla).

Käytännössä on mahdotonta tietää tartunnan tarkkaa ajankohtaa. Samoin on mahdoton käytännössä määrittää, kauanko aikaa kuluu tartunnan saannista ensimmäisiin oireisiin. Tästä syystä oli tärkeää selvittää, miten pitkään echinacea säilyttää elimistössä aktiivisuutensa sen jälkeen, kun sitä on otettu.

Testissä ilmeni, että echinacea esti tulehdusvälittäjäaineita tehokkaasti riippumatta siitä, lisättiinkö sitä solukkoon 24 tuntia ennen virustartuntaa tai jopa 48 tuntia sen jälkeen.

— Tästä voidaan päätellä, että suositus käyttää Echinaforcea sekä ennaltaehkäisevästi että ensioireisiin on perusteltu, tutkija Roland Schoop tiivistää tulokset.

Myös annoksen riittävästä koosta on keskusteltu. Testissä Echinaforce laimennettiin suhteessa 1:100. Estovaikutus saavutettiin myös laimennoksella 1:400 ja satunnaisesti jopa niinkin suurella laimennoksella kuin 1:800.

Echinacea_Sharma-M-2008-_Page_2— Näin varmistui, että nykyinen annossuositus on riittävä. Toisaalta testin voimakkaimmallakaan annoksella ei todettu haittoja. Echinaforce ei myöskään vaikuttanut tulehdusvälittäjäaineiden toimintaan silloin, kun viruksia ei ollut läsnä. 

Kolmas testattu muuttuja oli virusten määrä. Kuten voi odottaakin, suuri virusmäärä lisäsi tulehdusvälittäjäaineiden määrää. Toisaalta voidaan todeta, ettei ihminen juurikaan altistu käytännössä kerralla niin suurille virusmäärille, että ne olennaisesti vaikuttaisivat echinacealla saavutettavaan suojavaikutukseen.

— Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, ettei Echinaforcen teho perustu yksinomaan sen epäspesifiin kykyyn stimuloida vastustuskykyä. Pikemminkin sen ennaltaehkäisevä ja terapeuttinen teho selittyvät sen immuunivastetta moduloivalla vaikutuksella. Virustartunnan laukaiseman "sytokiinimyrskyn" hillinnällä saattaa taas olla merkitystä pandemiossa. Tutkijat ovat päätelleet, että nimenomaan tulehdusvälittäjäaineiden valtaisa erittyminen — mikä on tyypillistä erityisesti nuorille ja vahvoille — on tärkeä selittäjä uudentyyppisen viruksen vaarallisuudelle. ER

 

Kuva 1:  Echinacean vaikutus rhinoviruksen aiheuttamaan sytokiinien (IL-6, IL-8) eritykseen.
BEAS-2B keuhkoputkien epiteelisolut kasvatettiin yhteneväiseksi molekyylin paksuiseksi kerrokseksi. Puolet viljelmästä altistettiin rhinovirus 1A:lle tunnin ajaksi. Sekä infektoidun että infektoimattoman viljelmän kasvatusalustat korvattiin tämän jälkeen fosfaattipuskuroidulla suolaliuoksella niin, että toiseen oli lisätty laimennettua (1:100 ) Echinaceaa. 48 tunnin kuluttua viljelmistä tutkittiin sytokiiiinit. C = kontrolli eli infektoimaton viljely ilman echinaceaa.

 

Takaisin

Arkisto