Artikkelit

Echinaforce tehoaa


Tutkimukset vahvistavat käyttäjäkokemukset:

Pala palalta tutkijat ovat onnistuneet selvittämään, miksi ja miten Echinaforce® vaikuttaa. Tutkimukset auttavat myös ymmärtämään, mikseivät kaikki Echinacea-valmisteet tehoa samalla tavoin.

Echinaforce on ollut markkinoilla jo puoli vuosisataa. Kuluttajien keskuudessa se on saavuttanut asemansa hyvien käyttökokemusten ansiosta. Miksi ostaa uudelleen ja uudelleen tuotetta jollei se tehoaisi?

Ristiriitaisten ja puutteellisten tutkimusten takia monet lääkärit ovat epäröineet suositella auringonhattu- eli punahattuvalmisteita. On myös huomattava, että Echinaforcen® lisäksi vain harvoista Echinacea-valmisteista on laadukkaita tutkimuksia.

Viime aikoina on uutisoitu näyttävästi auringonhatun käyttöön mahdollisesti liittyviä riskejä, lähinnä allergisen reaktion mahdollisuutta. Mitä tutkimukset osoittavat?

Hyvin siedetty

Aina kasveista kyseen ollen on järkevää ottaa huomioon mahdollinen allergisuus. Punahatut kuuluvat mykerökukkaisiin (Compositae), nykyään tarkemmin asterikasveihin (Asteraceae). Ne saattavat aiheuttaa joillekin allergiaoireita. Jos tietää tai epäilee olevansa niille herkistynyt, ei luonnollisestikaan pidä käyttää mitään näitä kasveja sisältäviä valmisteita.

Siitä lähtien kun Echinaforce tuli markkinoille vuonna 1955, sitä arvioidaan nautitun yhteensä noin kolme miljardia päiväannosta eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1987 valmisteen mahdollisesti aiheuttamat sivuvaikutukset on kirjattu. Ainoastaan 99 tapausta on raportoitu ja ne ovat olleet pääosin ruoansulatukseen liittyviä ongelmia. Mitään vakavampia sivuvaikutuksia ei ole ilmennyt, ei myöskään haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Suuri osa Echinaforcen käyttäjistä ottaa sitä ennaltaehkäisevästi pieninä annoksina läpi flunssakauden. Haittoja ei ole raportoitu tällaisesta pitkäaikaisestakaan käytöstä.

Tuorekasviuute tehokkain

Echinacea-valmisteet eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Erot vaikuttavat ratkaisevatsi lopullisen valmisteen tehoon.

Raaka-aineeksi käytetään kolmea Echinacea-lajia, E. purpureaa, E. angustifoliaa ja E. pallidaa. Lopullisessa tuotteessa voi olla kukkia, lehtiä, versoja ja juurta. Näistä voidaan puristaa mehua, koko kasvi voidaan jauhaa jauheeksi tai sen osia uuttaa etanoliin. Tarkoituksena on saada kasvin tehoaineet mahdollisimman tarkkaan ja muuttumattomina lopputuotteeseen.

Osa valmistajista käyttää raaka-aineeksi kuivattua rohdosta, osa tuoreita kasveja. Myös viljelymenetelmät vaikuttavat raaka-aineen laatuun, samoin sadonkorjuun oikea ajoittaminen, jolla on suuri merkitys kasvin tehoainepitoisuuksiin.

Tutkimuksissa tehokkaimmiksi on havaittu Echinacea purpurean versoista valmistetut tuotteet (Cochrane, 2006) ja Echinacea purpurean etanoliuutokset (Bauer 1988). Tobler et al. puolestaan osoitti 1994, että tuoreesta Echinaceasta valmistetut uutteet sisälsivät kolme kertaa enemmän tärkeimpiä tehoaineita, alkyyliamideja, kuin kuivatuista kasveista valmistetut uutteet.

Echinaforce valmistetaan korjuutuoreista Echinacea purpurean versoista (95%) ja juurista (5%) etanoliin uuttamalla. Oma, geneettisesti yhdenmukainen siemenaines, standardoitu luonnonmukainen viljelytapa ja optimaalinen korjuuajankohta varmistavat, että kasvin tehoainepitoisuudet pysyvät samalla tasolla vuodesta vuoteen. Pienet, sääoloista ja kasvupaikoista johtuvat poikkeamat tasataan sekoittamalla eri korjuueristä valmistettuja uutteita. Näin valmiste on mahdollista standardoida kasvin kaikkien aineosien eikä vain yhden tehoaineen osalta. Menetelmästä käytetään nimitystä fytostandardointi.

Alkyyliamidit säätelevät immuunivastetta

Vasta aivan viime vuosina on onnistuttu selvittämään, miten ja miksi Echinaforce torjuu flunssaa.

Tärkeimmiksi tehoaineiksi osoittautuivat alkyyliamidit (Gertsch et al., 2004). Ne säätelevät elimistön puolustusjärjestelmälle tärkeää välittäjäainetta, TNF-alfaa, endokannabinoidi-reseptori CB2 avulla. Alkyyliamidien ansiosta taudinaiheuttajia torjuvat immuunisolut ovat jatkuvasti valmiustilassa. Näin ne kykenevät tasapainoisemmin ja pitkäaikaisemmin toimimaan viruksia ja muita taudinaiheuttajia vastaan.

K. Wölkart et al. puolestaan osoitti 2006 Echinaforcen alkyyliamidien toimivan ihmiskehossa samoin kuin Gertsch oli osoittanut tapahtuvan laboratorio-oloissa. Jo muutamien minuuttien kuluttua sekä tippojen että tablettien nauttimisesta verestä tavattiin farmakologisesti merkittäviä määriä alkyyliamideja. Vielä 23 tuntia myöhemmin tulehdusta aiheuttavien aineiden tason todettiin laskeneen koehenkilöillä merkittävästi.

Ehkäisee flunssaa

Aikuisten arvioidaan potevan vuosittain kahdesta neljään flunssaa, lapsien huomattavasti useampia. Lievästä flunssasta selviää yleensä parissa kolmessa päivässä, mutta moni saattaa sairastaa parikin viikkoa. Kansantaloudellisestikin kyse on isosta asiasta. Jokainen vältetty flunssa merkitsee yhteiskunnalle selvää säästöä. Tutkimukset Echinacean tehosta flunssan ehkäisyssä ovat siksi herättäneet suurta mielenkiintoa. Useimmat tähänastiset tutkimukset on kuitenkin arvioitu näytön kannalta riittämättömiksi.

Schoop et al. analysoi tarkemmin kolmea tällaista tutkimusta. He yhdistelivät vertailukelpoista aineistoa saaden näin suuremman otoksen. Tämän meta-analyysin johtopäätös oli, että Echinacea suojaa tartunnalta erityisesti silloin kun tartuntariski kasvaa. Ilman Echinacean ennaltaehkäisevää nauttimista sairastumisriski kasvoi 55 prosenttia. Echinaceaa nauttiva sairastaa keskimäärin 1-2 nuhakuumetta vuodessa, kun vertailukelpoinen määrä on keskimäärin 2-4.

Testissä, johon osallistui 80 aktiiviurheilijaa, saatiin lupaavia tuloksia Echinaforcen® ennaltaehkäisevästä tehosta vilustumissairauksissa. Kovan treenauksen tiedetään alentavan vastustuskykyä ja herkistävän mm. hengitystieinfektioille. Sveitsiläisten omalääkäreiden johdolla suoritetussa kokeessa 70% lääkäreistä ja kokeesen osallistuneista urheilijoista arvioi testissä käytettyjen Echinaforce Forte® -tablettien (1 Echinaforce Forte® -tabletti vastaa 3 Echinaforce®-tablettia) ehkäisevän tehon hyväksi tai erittäin hyväksi. 71% kokeeseen osallistuneista välttyi täysin vilustumisilta, kun tilastollisesti talvessa sairastetaan 3-4 flunssaa. (Schop et al).

Vähentää flunssaoireita

Echinaforcen tehoa akuutin vilustumisen hoidossa on testattu satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa Uppsalan yliopistossa. Brinkeborn et al. mukaan Echinaforce verrattuna lumelääkkeeseen vähensi merkitsevästi (63%) flunssaoireita. Se osoittautui myös hyvin siedetyksi ja turvalliseksi.

Puuttuvat palat löydetty

Kokonaiskuva Echinaforcen® vaikutusmekanismista ja tehosta flunssan ehkäisyssä ja hoidossa on pala palalta täydentynyt. Tutkimuksin on mm. osoitettu, että

ech_palapeli
  • Echinacean tärkeimmät immuunivastetta säätelevät aineet ovat alkyyliamideja (Gertsch et al., 2004)
  • tuorekasvit sisältävät kolminkertaisen määrän näitä tehoaineita kuivattuihin rohdoksiin verrattuna (Tobler et al. 1994)
  • alkyyliamidit toimivat CB2-endokannabinoidi-reseptoreiden välityksellä säädellen immuunivasteelle tärkeää välittäjäainetta TNF-alfaa (Gertsch et al., 2004)
  • Echinaforcen® alkyyliamidit näkyvät verenkierrossa muutaman minuutin kuluessa nauttimisesta ja toimivat siellä samoin kuin laborotorio-oloissa (Woelkart et al., 2006)
  • Echinaforce® vähentää flunssan oireita (Brinkeborn et al., 1999)
  • Standardoidut Echinacea-uutteet auttavat välttymään 1-2 flunssatartunnalta vuosittain (Schoop et al., 2006)
  • Echinaforce® ehkäisee flunssaa riskiryhmiin kuuluvilla kuten aktiiviurheilijoilla (Schoop et al., 2006)
ER

 

 

Takaisin

Arkisto