Artikkelit

Täydentävät hoitomuodot koirien kivunpoistossa


Artikkelin kirjoittaja ELT Anna Hielm-Björkman työskentelee Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa kipututkijana. Hän on erikoistunut krooniseen kivunhoitoon, täydentäviin hoitomuotoihin sekä ravitsemukseen.

Koira on lemmikkieläimistämme se, joka monessa perheessä on noussut perheenjäsenen asemaan. Tästä taas on seurannut, että omistajat hoitavat koiriensa sairauksia entistä tehokkaammin ja ovat myös huolissaan niiden mahdollisesta kivusta.

Pieneläinpraktiikassa yleisin tapa hoitaa kipua on käyttää tulehduskipulääkkeitä. Elimelliseen ja neuropaattiseen kipuun taas on omat lääkkeensä. Mutta näiden "tavallisten" lääkkeiden rinnalla on pitkään ollut joukko terapioita, joita lääkärit eivätkä eläinlääkärit ole käyttäneet. Nykyään kuitenkin useampi kollega harrastaa näitä täydentäviä hoitomuotoja, esimerkiksi akupunktiota tai erilaisia manipulaatiohoitoja tavallisen lääketieteen rinnalla. Osa näistä on aivan omien ammattiryhmiensä hallussa.


Moniammatillinen lähestymistapa tuo hoitotyöhön lisäarvoa

Mielestäni on tärkeää olla mieluummin proaktiivinen kuin jälkiviisas. Erilaisista hoitomuodoista on hyvä olla perillä jo siksikin, jotta tietäisi, millaisten vaihtoehtojen kirjosta kipeän koiran (tai muun eläimen) omistaja saattaa etsiä apua.

Joitakin näistä hoidoista antavat eläinlääkärit, joitakin koulutetut muut ammattiryhmät, ja joitakin nk. puoskarit. Sen paremmin tuntematta heidän ammattitaitoaan, koulutustasoaan tai hoitojen vaikutustapaa on vaikea lähteä heidän työtään suosittelemaan taikka kritisoimaan.

Yleisesti ammattikuntamme katsoo helposti, että kaikki -paatit ovat puoskareita. Näin ei kuitenkaan ole. Vaikeasti kategorisoitava joukko ovat ne itseoppineet, joilla parhaimmillaan voi olla monen vuosikymmenen ajalta kertynyt ammattitaito ja tuhansilla potilailla saatu hyvä kliininen palaute.

Yhdysvaltojen huippuyliopiston Stanfordin ihmisen kipua hoitava kipuklinikka sai helmikuussa 2008 "center of excellence" -statuksen. Yksi valinnan kriteereistä oli juuri moniammatillinen tapa lähestyä potilasta. Tässä lähestymistavassa vaihtoehtoiset hoitomuodot olivat vahvasti läsnä. Suomessa kipuun erikoistunut Kipu-Orton käyttää hyvinkin paljon täydentäviä hoitoja potilastyössään.


Ravintovalmisteet kivunlievityksessä

Ravintovalmisteet ovat hyvä esimerkki ajattelutavan muutoksesta. Vielä 15 vuotta sitten niiden käyttöä mm. kivunlievitykseen pidettiin puoskarointia. Nykyään ammattikuntamme käyttää useita ravintovalmisteita, jotka vaikuttavat positiivisesti mm. koiran kipuun.

Nivelkipuoireita lievittävät valmisteet kuuluvat pääasiassa kahteen ryhmään: usein henkitorvesta ja äyriäisistä valmistettaviin rustokudoksen rakennusainesiin (kondroitiini sulfaatit ja glukosamiinit), ja anti-inflammatorisesti vaikuttavat omega-3 -öljyt (ainakin vihersimpukka, Perna Canaliculus).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että näihin molempiin aineryhmiin kuuluvat ravintoaineet auttavat sekä eläinten että ihmisten nivelrikossa.

Toiset tutkimukset taas eivät ole pystyneet osoittamaan mitään merkittävää apua. Mm. suuri NIH:in USA:ssa suorittama ihmistutkimus osoitti, ettei niistä ollut enempää hyötyä kuin lumevalmisteista paitsi yhdistettynä vaikean nivelrikon hoidossa.
Oman tutkimuksemme mukaan vihersimpukkaa syöneillä koirilla esiintyi merkittävästi vähemmän kipua kuin lumevalmistetta syöneillä. Vaikutus ei kuitenkaan ollut yhtä voimakas tai nopea kuin koirien tulehduskipulääkkeillä. Kun koiralta poistettiin kaikki lääkitys, vaikutus oli kuitenkin pidempiaikainen vihersimpukkaryhmässä. A.H-B

Takaisin

Arkisto