Artikkelit

Echinaforcen vaikutusmekanismi molekyylitasolla selvitetty

Pohjois-Amerikan sioux-intiaanit tutustuttivat Alfred Vogelin Echinaceaan puoli vuosisataa sitten. Näkemänsä ja kokemansa perusteella hän vakuuttui punaisen auringonhatun tehosta tulehduksiin. Hänen Echinaforcestaan tulikin yksi tunnetuimmista kasvivalmisteista. Sen teho on osoitettu lukuisissa testeissä, ja nyt tutkijat ovat onnistuneet selvittämään myös sen vaikutusmekanismin.

EchinaforcenArvostetun Zürichin Teknillisen Korkeakoulun (ETH, Eidgenössische Technische Hochschule) tutkijat ovat viimein kyenneet aukottomasti osoittamaan Echinaforcen vaikutusmekanismin solutasolla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Echinaforcen käyttö immuunivasteen tehostajana on tieteellisesti perusteltua.

Tutkimusryhmän vetäjänä toiminut tri Jürg Gertsch ETH:sta kertoo olevansa innoissaan tuloksista.

- Havaitsimme Echinacean sisältävän ainesosia, jotka kykenevät säätelemään solujen immuunivastetta, hän täsmentää.

Tutkimuksissa eristetyt immuunisolut laitettiin laimeaan Echinaforce-liuokseen. 24 tunnin kuluttua tutkijat havaitsivat Echinaforcen vaikuttavan pääasiallisesti yhteen immuunisolun geeneistä, TNF-alfaan (tumour necrosis factor alfa). TNF-alfa on immuunijärjestelmän merkittävimpiä ja tehokkaimpia viestinvälittäjiä.

Tutkijat havaitsivat erityisesti Echinaforcen sisältämien alkyyliamidien tehoavan TNF-alfaan. Varmistuakseen reseptoreista, joihin alkyyliamidit kiinnittyivät, tutkijat tekivät kokeen. Koska lähdettiin oletuksesta, että nimenomaan kannabinoidireseptorit (CB2) saivat aikaan Echinaforcen immunomodulatiivisen eli immuniteettia muuntavan tehon, CB2-reseptorien toiminta estettiin käyttämällä erityistä vastavaikuttajaa.

Reseptorien salpaamisen jälkeen Echina-force ei enää vaikuttanut immuunivasteeseen. Näin osoitettiin oikeaksi oletus, että Echinaforcen alkyyliamidit sitoutuvat juuri CB2-reseptoreihin.

Alkyyliamidien kiinnittymistaipumusta CB2-reseptoreihin havainnollistettiin myös molekylaarisen tietokonemallinnuksen avulla. Menetelmän avulla kuvataan reseptorien toimintaa ja rakennetta.

Echinaforce tasapainottaa ja pidentää immuunivastetta

Miten Echinaforce sitten vaikuttaa immuunijärjestelmäämme? Lyhyesti ilmaistuna se aktivoi immuunisolujen geenejä, jotka tuottavat kehon puolustusmekanismille elintärkeitä aineita. Näistä merkityksellisimpiä ja tehokkaimpia on TNF-alfa.

Normaalitilanteessa taudinaiheuttajien tunkeutuessa elimistöön immuunivaste kohoaa hetkessä rajusti laskeakseen sitten yhtä nopeasti. Pikainen tasaantuminen veren TNF-alfa -tasossa on välttämätöntä, koska korkea taso vaikuttaisi haitallisesti taudinaiheuttajien lisäksi myös kehon omiin aineisiin ja saattaisi siten johtaa autoimmuunisairauksien kehittymiseen. Esimerkiksi reumapotilaiden veren TNF-alfan taso on korkea.

Echinaforcen immuunivastetta muuntava vaikutus perustuu prosessiin, jossa alkoholiuutteessa olevat aktiiviset alkyyliamidit saavat aikaan valmiustilan immuunijärjestelmän solujen tietyissä geeneissä. Stimuloituessaan tällä tavoin immuunisolut kykenevät tasapainoisemmin ja pitkäaikaisemmin puolustautumaan infektoivia vieraita aineita vastaan. Immuunisolut kykenevät tuottamaan pidempään tarpeellisen määrän TNF-alfaa vereen mutta kuitenkin niin, ettei TNF-alfan taso nouse haitallisen korkeaksi.

Tulokset tärkeä läpimurto kasvitutkimukselle

Vogel-tuotteita valmistavan Bioforcen lääketieteellisen osaston esimies Andy Suter korostaa, etteivät tutkimustulokset merkitse läpimurtoa pelkästään Echinaforcen kohdalla.

- Tämä tapaus osoittaa, millaisia mahdollisuuksia fytoterapeuttisilla kasvivalmisteilla on. Se lisää kiinnostusta mietojen, itsehoitoon soveltuvien kasvien tutkimiseen, ja uusien tulosten myötä arvostus koko fytoterapiaa kohtaan lisääntyy.

Takaisin

Arkisto