Tutkimustulokset vahvistavat:

Sahapalmu lievittää eturauhasvaivoja

Sahapalmun hedelmäuutetta sisältävä fytoterapeuttinen rohdosvalmiste kuten Prostaforce tehoaa tutkimusten mukaan lieviin eturauhasvaivoihin yhtä hyvin kuin kemialliset lääkkeet ilman niille tyypillisiä sivuvaikutuksia.

Sahapalmun (Serenoa repens), aiemmin kääpiöpalmun (Sabal serrulata), hedelmäuutteesta on eristetty useita tehoaineita. Näistä tärkeimpiä ovat rasvahapot, polysakkaridit, sterolit ja esterit.

Mikään näistä aineista ei kuitenkaan yksin saa aikaan tehovaikutusta, vaan kuten kasvilääkkeiden kohdalla yleensäkin, teho on useampien aineiden vaikutusten summa.

Sahapalmun hedelmäuutetta suositetaan lievittämään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia vaivoja, joiden syntymisen taustalla ovat pitkälti hormonaaliset muutokset. Tutkimustulosten mukaan sahapalmun hedelmäuute

  • hidastaa eturauhasen liikakasvua
  • hillitsee dihydrotestosteronin liikatuotantoa eturauhasessa
  • poistaa nesteitä
  • normalisoi virtsaamistarvetta ja
  • torjuu tulehdusta.

Sen sijaan se ei pienennä jo suurentunutta eturauhasta.

Sahapalmun sisältämien tehoaineiden vaikutuksista tärkeimpiä on sen eturauhasen liikakasvua estävä vaikutus. Se saadaan pääosin aikaan estämällä 5-alfa-reduktaasi-entsyymin ja 5-alfa-dihydrotestosteronin eli DHT:n sitoutuminen reseptoreihin. Seurauksena on liiallisen DHT:n muodostumisen sekä myös rauhasepiteelin liikakasvun väheneminen.

Sahapalmun tulehduksia estävä teho perustuu tulehdusvälittäjäaineiden määrien alentamiseen kudoksessa. Tämä saadaan aikaan mm. estämällä 5-lipo- ja 5-syklo -oksigenaasi sekä estämällä prostaglandiinisynteesi.

Sahapalmu vaikuttaa myös turvotusta alentavasti. Se laskee virtsaputkea kiristävän eturauhaskudoksen turvotusta. Tämän vaikutuksen mekanismi on epäspesifinen.

Tutkimustulokset samansuuntaisia

Sahapalmun hedelmäuutteesta on tällä hetkellä lukuisia tutkimuksia, sekä avoimia monikeskeisiä tutkimuksia että satunnaistettuja kaksoissokkokokeita. Niihin on osallistunut yhteensä useita tuhansia potilaita. Kaikissa näissä tutkimuksissa on käytetty samaa annostusta, 320 mg sahapalmun hedelmäuutetta, ja kaikissa tulos on ollut samansuuntainen: sahapalmu helpottaa oireita, muttei pienennä jo suurentunutta eturauhasta.

Toisaalta sen käyttöön ei liity synteettisille 5-alfa-reduktaasin estäjille tyypillisiä sivuvaikutuksia kuten verenpaineen nousua tai häiriöitä seksuaalisessa halussa ja kyvyssä. Myös toiseen yleisesti käytettyyn lääketyyppiin, nk. alfa-salpaajiin, voi liittyä sivuoireina huimausta ja päänsärkyä.

Koska eturauhasen liikakasvuun liittyvät vaivat saattavat jopa kolmasosassa tapauksista parantua itsestään, valmisteen todellisen tehon arvioimiseksi tarvitaan riittävän pitkä tutkimusjakso, vähintään vuosi.

Oireet helpottuivat neljällä viidestä

Kolme vuotta kestäneessä monikeskeisessä tutkimuksessa sahapalmun hedelmäuutteen (Sabal extract IDS 89) tehoa ja rajoituksia arvioitiin 435 BHP-potilaalla (hyvänlaatuisesta prostatan liikakasvusta kärsivällä). Tutkimukset suoritettiin Bonnin yliopiston urologisella klinikalla professorina toimivan Dietmar Bachin johdolla, ja niiden tulokset julkaistiin vuonna 1996. (Long-term drug treatment of benign prostatic hyperplasia - results of a prospective 3-year multicenter study using Sabal extract IDS 89 . Phytomedicin Vol.111 (2), 105-111, 1996)

Tulokset vahvistavat sahapalmun terapeuttisen tehon. Oireet helpottuivat selvästi jo kolmesta kuuden kuukauden hoidon jälkeen (jäännösvirtsan määrä väheni 50% ja virtsasuihkun voimakkuus lisääntyi 6,1 ml/s). Sekä lääkärit että potilaat pitivät valmisteen tehoa hyvänä tai erittäin hyvänä yli 80 % tapauksista. 98% potilaista sieti valmistetta hyvin.

BHP:n kliininen tila ja siten myös elämänlaatu parani selvästi neljällä viidestä potilaasta kolmivuotisen terapiajakson aikana. Lisäksi voitiin todeta, että kliinisen tilan huononemista ilmeni merkitsevästi vähemmän kuin sellaisilla BHP-potilailla, jotka eivät olleet saaneet hoitoa. Siksi voitiin päätellä, että pitkäaikainen sahapalmun hedelmäuutteen käyttö vähentää myös leikkaushoidon tarvetta.

Kiinnostavimpiin tutkimuksiin yllä selostetun ohella kuuluu J.C. Carraron johdolla suoritettu kaksoisokkotutkimus, jossa sahapalmun hedelmäuutteen tehoa verrattiin 5-alfa-reduktaasin estäjään (J.C. Carraro et al. The Prostate, 1996). Kokeeseen osallistui 1098 BPH-potilasta, ja siinä sahapalmun hedelmäuute todettiin yhtä tehokkaaksi oireiden lievittäjäksi kuin synteettinen lääkevalmistekin. ER

Lue lisää:

Sahapalmun siemenuute - hellävarainen apu moneen miehiseen ongelmaan

A. Vogelin neuvot eturauhasvaivoihin